GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA THIẾT BỊ VINH PHÁT

CHÚNG TÔI CAM KẾT

1.  Chính trực:

Chính trực, công tâm, minh bạch và trung thực trong các mối quan hệ nhằm nâng cao thương hiệu và giữ gìn uy tín.

2.  Chất lượng

Chất lượng sản phẩm và dịch vụ được chúng tôi ưu tiên hàng đầu. Mỗi sản phẩm đều đạt chuẩn chất chất lượng và đồng hành cùng đó là dịch vụ luôn được chúng tôi nâng cao, để phục vụ tốt cho khách hàng.

3.  Chuyên nghiệp

  • Trong sản xuất và nhập hàng hoá: Luôn tuân thủ quy trình, được kiểm tra và giám sát rõ ràng.
  • Trong công việc: Mỗi CBCNV cam kết hoàn thành tốt công việc được giao, đồng thời có ý thức tốt công việc để tạo nên văn hoá cho doanh nghiệp.
  • Trong dịch vụ: chúng tôi quan niệm rằng ‘’ Mỗi khách hàng là một người bạn chân thành’’.

4.  Chăm sóc

  • Đối với khách hàng: Chúng tôi chăm sóc theo định kỳ và cập nhật những thông tin bổ ích, có lợi ích đến cho khách hàng.
  • Đối với CBCNV: Chúng tôi quan tâm đến đời sống của họ, khuyến khích, động viên và đào tạo họ ngày càng phát triển trí thức, tư duy cũng như tay nghề.
  • Đối với xã hội: Mang lại giá trị và giúp ích cho xa hội thông qua sản phẩm và dịch vụ của mình cũng như các hoạt động thiện nguyện.